“นิปปอนอิจิไทยากิ” ร้านไทยากิแป้งบางกรอบ ไส้เยอะกระจายทั่วทั้งตัวจนถึงหาง
รายชื่อร้านค้า รายชื่อร้านค้า
ร้านโซ่ 42 แห่งทั่วประเทศ!

ไทยากิเมนู

Menu

วิดีโอแนะนํา

เราจะเตรียมกล่องเครื่องสําอางสําหรับของขวัญ!

สําหรับ6ชิ้น
สําหรับ10ชิ้น